Fundacja Dom Sędziego Seniora jako jeden z celów bieżących swojej działalności przyjęła zaktywizowanie, integrację i międzypokoleniową wymianę doświadczeń  środowiska sędziowskiego – zarówno czynnego zawodowo, jak i tych z Państwa, którzy przeszli w stan spoczynku. Realizując ten cel zapraszamy sędziów w stanie  spoczynku, ale także sędziów czynnych zawodowo, na Pierwsze Podlaskie spotkanie „Po wokandzie”. 

Odbędzie się ono w dniach 13-15 marca 2020 r.  w Hotelu Białowieskim Conference, Wellness & Spa w Białowieży, ul. Stoczek 218 b (https://www.hotel.bialowieza.pl/ ).

W programie przewidujemy m. in. prelekcję dr. farmacji Walentyna Pankiewicza na temat codziennego stosowania leków, a także faktów i mitów  o suplementach diety, oraz spotkanie w ramach kafejki prawnej na temat bieżącej sytuacji sądownictwa w Polsce.

Szczegółowe informacje co do warunków zakwaterowania oraz programu  Spotkania można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu Fundacji pod numerem telefonu tel: 22-535-88-31 lub u sędzi WSA w Białymstoku Małgorzaty Dziemianowicz drogą mailową: malgorzata.dziemianowicz@gmail.com.

Prosimy o zgłaszanie się i rezerwację pokoju na hotelowy numer telefonu 85  7444380 , godzinach 8-16  na hasło „sędzia w stanie spoczynku”. Dokonanie opłaty za pokój traktowane będzie przez organizatorów jako zgłoszenie się na spotkanie. Termin rezerwacji  organizatorzy określają do dnia  6 marca 2020 r. Organizatorzy informują, że istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Hotelu lub też przedłużenia pobytu w Białowieży po zakończeniu spotkania, a także przyjazdu do Białowieży z członkami swoich rodzin na koszt własny.

arek-MIT

arek-MIT has blogged 220 posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *