Dom Sędziego Seniora

Fundacja ” Dom Sędziego Seniora”  powstała 26 listopada 2014 r. a w dniu 29 listopada 2017 r. wpisana została do rejestru organizacji pożytku publicznego. Jej głównym celem statutowym jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom  w stanie spoczynku m.in. poprzez budowę i organizację Domów Sędziego Seniora. Nie jest to jednak jedyna propozycja adresowana do sędziów. Dom Sędziego Seniora nie jest przy tym planowany wyłącznie jako placówka socjalna lecz jako miejsce mogące realizować funkcje konferencyjne i szkoleniowe.

Będziemy również pomagać sędziom ( i byłym sędziom ) w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych . Poprzez organizację sympozjów , szkoleń, konferencji i innego rodzaju spotkań chcemy też integrować środowisko sędziowskie tak aby kontakty  sędziów  sprawujących urząd i sędziów w stanie spoczynku sprzyjały przekazywaniu doświadczeń i aktywizowaniu obydwu środowisk.

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu

Maciej Kawałko

Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

Wiceprezes Zarządu

Irena Kamińska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku

Skarbnik

Marzena Stoces 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

Małgorzata Dziemianowicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

Rada fundacji

Przewodnicząca Rady, Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ewa Barnaszewska

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jadwiga Żywolewska – Ławniczak

Sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie Tomasz Marczyński

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Renata Olejnik Tyszka

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Maja Jabłońska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Karolina Sosińska

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku Maria Niespodziany

Fundatorzy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro FAMILIA

Sędzia Jadwiga Żywolewska – Ławniczak

Sędzia Wacława Apolonia Mielewczyk

Sędzia Sławomir Paweł Pałka

Sprawozdania Fundacji Dom Sędziego Seniora

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2019 r do 31.12.2019 r

pdf

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za 2019 rok

pdf