Fundacja Dom Sędziego Seniora jako jeden z celów bieżących swojej działalności przyjęła zaktywizowanie, integrację i międzypokoleniową wymianę doświadczeń  środowiska sędziowskiego – zarówno czynnego zawodowo, jak i tych z Państwa, którzy przeszli w stan spoczynku. Realizując ten cel zapraszamy sędziów w stanie  spoczynku, ale także sędziów czynnych zawodowo, na Pierwsze Podlaskie spotkanie „Po wokandzie”.  Odbędzie się [...]
Read More
Program I Podlaskiego „ Spotkania  po wokandzie“ w dniach  13  - 15 marca 2020 r. 13 marca 2020 r. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników spotkania. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 12.00. Obiad w godz. 13.00  -  15.00. Koszty pobytu wyliczone bez uwzględnienia obiadu. 12.00 -  18.00  -  możliwość skorzystania z oferty Hotelu (basen  i  SPA), [...]
Read More
W dniach 13 – 15 grudnia 2019 roku Fundacja Dom Sędziego Seniora zorganizowała w Kolumnie pod Łaskiem spotkanie sędziów. Seniorów i nie tylko. W ten sposób zainaugurowano w okręgu łódzkim cykl - mamy nadzieję – corocznych spotkań sędziów, zarówno w stanie spoczynku jak i na urzędzie. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim sędziowie łódzcy, ale [...]
Read More
Fundacja Dom Sędziego Seniora powstała w 2014 roku, a w dniu 29.11.2017r. wpisana została do rejestru organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest pomoc osobom starszym, sędziom w stanie spoczynku m.in. poprzez stworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających im spokojne i godne życie. Jednym z celów Fundacji jest też integracja środowiska sędziów zarówno w stanie spoczynku [...]
Read More

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2019r., w uzdrowiskowej miejscowości Połczyn-Zdrój, Fundacja „Dom Sędziego Seniora” zorganizowała wspólnie ze środowiskiem sędziów okręgu szczecińskiego spotkanie sędziów w stanie spoczynku. Była to już druga impreza, organizowana pod nazwą „Spotkania Połczyńskie”. W zeszłorocznych Spotkaniach uczestniczyli głownie sędziowie szczecińscy. W tym roku zainteresowanie wydarzeniem było już szersze. Gościliśmy sędziów z okręgu szczecińskiego, koszalińskiego, gdańskiego, a nawet warszawskiego. Część z uczestników skorzystała też z oferty przedłużenia pobytu w Połczynie, korzystając z oferty sanatorium przygotowanej dla sędziów w ramach współpracy, jaką Fundacja „Dom Sędziego Seniora” nawiązała z tamtejszym Sanatorium „Marta” i pensjonatem „Hopferówka”.

Czytaj dalej
Read More