Fundacja Dom Sędziego Seniora powstała w 2014 roku

Najnowsze aktualności

Pożegnanie Sędzi Wacławy Mielewczyk

W dniu 9 czerwca 2022r. pożegnaliśmy, zmarłą tydzień wcześniej, Wacławę Mielewczyk – Sędziego w stanie spoczynku Sądu Okręgowego w Warszawie, jednego z fundatorów Fundacji „Dom Sędziego Seniora”. Pani Sędzia była bardzo zaangażowana w działania, których wspólnym wyznacznikiem był humanizm i głęboki humanitaryzm. Część z tych działań w naturalny sposób, poprzez związek z jej zaangażowaniem zawodowym, [...]

Wielkanocne życzenia świąteczne

Fundacja składa serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy...  

Dziękujemy za Państwa wsparcie!

Szanowni Państwo Bardzo dziękujemy za wsparcie, jakiego udzieliliście nam Państwo w 2021 roku. Nasza Fundacja dzięki temu może realizować statutowe cele działania Fundacji, jakimi są budowa Domu Sędziego Seniora i wspieranie sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Każda kwota wpływająca na nasze konto ma ogromne znaczenie, bo  świadczy o wzajemnej solidarności i przekonaniu, że [...]

Co robimy?

Pomagamy byłym i obecnym sędziom w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

Cel fundacji

Pomoc osobom starszym, w tym sędziom w stanie spoczynku poprzez budowę i organizację Domów Sędziego Seniora.

 Pomagamy

Organizujemy sympozja , szkolenia, konferencje i innego rodzaju spotkań, integrujemy środowisko sędziowskie tak aby kontakty sędziów sprawujących urząd i sędziów w stanie spoczynku sprzyjały przekazywaniu doświadczeń i aktywizowaniu obydwu środowisk.

Dom Sędziego Seniora

Dom Sędziego Seniora nie jest planowany wyłącznie jako placówka socjalna lecz jako miejsce mogące realizować funkcje konferencyjne i szkoleniowe.

„Celem, do którego adwokat dąży – jest przekonanie sędziów… Sędziów zaś może ująć tylko ten, kogo uważają za człowieka prawego…” 

― Fernand Payen „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej”

Nasi Fundatorzy

  • Sędzia Jadwiga Żywolewska – Ławniczak
  • Sędzia Wacława Apolonia Mielewczyk
  • Sędzia Sławomir Paweł Pałka