Fundacja Dom Sędziego Seniora powstała w 2014 roku, a w dniu 29.11.2017r. wpisana została do rejestru organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest pomoc osobom starszym, sędziom w stanie spoczynku m.in. poprzez stworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających im spokojne i godne życie. Jednym z celów Fundacji jest też integracja środowiska sędziów zarówno w stanie spoczynku [...]
Read More

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2019r., w uzdrowiskowej miejscowości Połczyn-Zdrój, Fundacja „Dom Sędziego Seniora” zorganizowała wspólnie ze środowiskiem sędziów okręgu szczecińskiego spotkanie sędziów w stanie spoczynku. Była to już druga impreza, organizowana pod nazwą „Spotkania Połczyńskie”. W zeszłorocznych Spotkaniach uczestniczyli głownie sędziowie szczecińscy. W tym roku zainteresowanie wydarzeniem było już szersze. Gościliśmy sędziów z okręgu szczecińskiego, koszalińskiego, gdańskiego, a nawet warszawskiego. Część z uczestników skorzystała też z oferty przedłużenia pobytu w Połczynie, korzystając z oferty sanatorium przygotowanej dla sędziów w ramach współpracy, jaką Fundacja „Dom Sędziego Seniora” nawiązała z tamtejszym Sanatorium „Marta” i pensjonatem „Hopferówka”.

Czytaj dalej
Read More