Sehr geehrte Damen und Herren Wir bedanken uns herzlichst für die erhaltene Unterstützung im Jahre 2020. Unsere Stiftung kann dadurch schon jetzt eines der Ziele in unseren Statuten erfüllen, und zwar die Unterstützung von Richtern, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Wir können auch finanzielle Mittel für den Bau eines Seniorenheimes für Richter sammeln, [...]
Read More
Szanowni Państwo. Bardzo dziękujemy za wsparcie jakiego udzieliliście nam Państwo w 2020 roku. Nasza Fundacja dzięki temu może już teraz realizować jeden ze statutowych celów jakim jest wspieranie sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Może też gromadzić środki na budowę Domu Sędziego Seniora, który dla jednych będzie domem, dla innych miejscem sympatycznych spotkań. Każda [...]
Read More
Co roku 14 listopada, w wielu miastach Polski organizowane były obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, podkreślające rolę seniorów w społeczeństwie, zwiększające integrację międzypokoleniową i  popularyzujące aktywność seniorów w życiu kulturalnym i społecznym. W tym roku, z powodu obostrzeń pandemicznych nie jest możliwe by z tej okazji zorganizować takie wydarzenia. Pamiętamy jednak o seniorach stanu sędziowskiego. Wszystkim [...]
Read More
Sędziowie wszystkich szczebli sądownictwa powszechnego i administracyjnego podpisują się pod listem kierowanym do Pani Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR/OSCE), w którym wyrażają stanowisko w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Ta inicjatywa, w której uczestniczą też członkowie organów Fundacji Dom Sędziego Seniora, stała się okazją do wspólnego działania sędziów różnych pokoleń. [...]
Read More
Szanowni Państwo. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspomagają finansowo Fundację Dom Sędziego Seniora. Pozwala nam to na pomoc sędziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na gromadzenie środków potrzebnych dla powstania Domu Sędziego Seniora oraz na budowanie międzypokoleniowej sędziowskiej solidarności. Jesteśmy my  obywatele, razem w tych trudnych czasach. Wspieramy się wzajemnie i to [...]
Read More
Fundacja Dom Sędziego Seniora z przykrością informuje, że Podlaskie Spotkanie „ Po wokandzie”, zaplanowane na 13-15 marca br. w Białowieży, nie odbędzie się. Powodem odwołania jest pogarszająca się sytuacja  sanitarno-epidemiologiczna w kraju, skutkująca rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wzrostem liczby chorych i zakażonych. W trosce o bezpieczeństwo uczestników spotkania, a także mając na względzie komunikaty lekarskie [...]
Read More
Fundacja Dom Sędziego Seniora jako jeden z celów bieżących swojej działalności przyjęła zaktywizowanie, integrację i międzypokoleniową wymianę doświadczeń  środowiska sędziowskiego – zarówno czynnego zawodowo, jak i tych z Państwa, którzy przeszli w stan spoczynku. Realizując ten cel zapraszamy sędziów w stanie  spoczynku, ale także sędziów czynnych zawodowo, na Pierwsze Podlaskie spotkanie „Po wokandzie”.  Odbędzie się [...]
Read More
Program I Podlaskiego „ Spotkania  po wokandzie“ w dniach  13  - 15 marca 2020 r. 13 marca 2020 r. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników spotkania. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 12.00. Obiad w godz. 13.00  -  15.00. Koszty pobytu wyliczone bez uwzględnienia obiadu. 12.00 -  18.00  -  możliwość skorzystania z oferty Hotelu (basen  i  SPA), [...]
Read More
W dniach 13 – 15 grudnia 2019 roku Fundacja Dom Sędziego Seniora zorganizowała w Kolumnie pod Łaskiem spotkanie sędziów. Seniorów i nie tylko. W ten sposób zainaugurowano w okręgu łódzkim cykl - mamy nadzieję – corocznych spotkań sędziów, zarówno w stanie spoczynku jak i na urzędzie. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim sędziowie łódzcy, ale [...]
Read More